IELTS là bài kiểm tra tŕnh độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện vào năm ngoái. Được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, IELTS có thể là ch́a khóa của bạn để đạt được mục tiêu học tập và chuyên nghiệp của bạn.

Bạn cần một chứng chỉ IELTS thử nghiệm miễn phí khẩn cấp? chúng tôi có thể giúp. Chúng tôi chỉ cấp chứng chỉ IELTS ban đầu với điểm số của bạn và khả năng xác minh trực tuyến, cho những người bạn, v́ lư do này hoặc lư do khác không thể thi hoặc đạt được điểm số yêu cầu của các tổ chức, nhà tuyển dụng hoặc đại sứ quán.

Liên hệ với chúng tôi thông qua các chi tiết bên dưới để biết thêm thông tin về việc có được chứng chỉ IELTS miễn phí kiểm tra có thể xác minh được tại trang web chính thức của Hội đồng Anh.

Qua Telegram: registraboard12
E-mail: registraboard@protonmail.com